Toevoegen of verwijderen deler

De eigenaar doet dit in de tab Deelnemers

Selecteer de persoon eb kies voor de rol Deelnemer of Gestopt.
De rol Deler is bestemd voor iemand die je administratieve taken zou willen geven. De deler ziet ook het financiele overzicht.
Als je een deler toevoegt, vul dan ook de overeengekomen bedragen in: de km prijs en eventueel de prijs per uur.