Tariefbepaling

Je kan per deler en per tijdseenheid een afspraak maken. Kies voor een vaste prijs of een variabele prijs

Vaste prijs

Ik koos aanvankelijk voor een vaste km prijs van 35 cent per km en geen uurtarief. Dit komt goed overeen met de werkelijke kosten. (optie 1) Sinds kort ook optie 2: lager vast bedrag met uurprijs. Sinds aug. 2015: 30 cent per km.

  • optie 1: 30 cent per km: neem je de auto langer dan een dag in gebruik, overleg dan even.
  • optie 2: 20 cent per km en 1 euro per uur: deze is vooral interessant voor wie langere ritten maakt; en is ongunstig voor heel korte ritjes dichtbij.

Wat is handig voor jou?
 ik rijd  optie 1  optie 2  
 kort  en dichtbij (10 km en 2 uur) 10*0,35= € 3,50

10*0,20=2 + 2= € 4  
 gem. lang  en verder weg (50 km en 4 uur) 50*0,35= € 17,50 50*0,20=10 + 4=€ 14   
 lang en ver (100 km en 8 uur) 100*0,35=€ 35  100*0,20+8=€ 28  

Men mag de keuze 1 keer aan het begin van ieder seizoen aanpassen: dus per 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober.

Vincent deelt...  is bezig met nog meer scenario's. 

Variabele prijs

In plaats van een vaste prijs af te spreken, kan je als deelauto-groep ook kiezen voor verrekenen achteraf:  
Je bekijkt dan na afloop van een jaar bijvoorbeeld, de percentages: wie heeft procentueel de meeste kms gereden? Wie heeft het hem het langste in gebruik gehad?
Men betaalt een voorschot, gebaseerd op de verwachte ritten.
Achteraf verrekenen.

Totale kosten per jaar bijv.:  € 5000
Deler A heeft € 1000 bijgedragen (via voorschotbetalingen)  maar slechts 10% van het totaal aantal kilometers gereden. 
Aan het eind van het jaar krijgt hij dan € 500 terug. (hij hoeft dan ook slechts 10% van de kosten te betalen: 500 euro)

Deler B heeft € 2000 bijgedragen en 60% van het totaal aantal kilometers gereden. Hij zou moeten betalen: 60% X 5000 = € 3000.
Hij moet € 1000 bijbetalen.

In deze situatie zouden ook de lasten van het systeem door de groep gedragen kunnen worden: onderhoud/apk/bandenspanning.
Als je de tijd ook zou willen verrekenen, zou je een deelnemer "onderhoud" kunnen invoeren, die je dan gebruikt voor de tijd dat de auto in reparatie is (of onderhoud, wassen, bandenspanning) etc. Het zou niet eerlijk zijn om deze kosten toe te schrijven aan de eigenaar als hij ook meedoet met de percentage-regeling.Waaruit bestaan de kosten?

Op http://nijmegen.deeltautos.nl kan ik als auto-eigenaar op ieder moment de kosten per km zien: een print op 14 april 2015. 
Dit overzicht stuur ik af en toe door naar de delers.
Stand 9 aug. 2015: na dit overzicht besloten tot prijsverlaging, nu 30 cent per km in plaats van 35 cent per km.
Het aantal kilometers zie ik ook per deelnemer: als ook de tijd dat iemand de auto in gebruik had. Ik doe hier nog niets mee, maar je zou aan het eind van het jaar een verrekening kunnen maken. Of op basis hiervan met iemand een andere km prijs kunnen afspreken. Hieronder de specificatie van de onkosten: 

Het beetje winst dat ik hier mee maak, zie ik als tegemoetkoming in de zorg die ik heb, omdat ik voor alles zorg: het onderhoud (auto wegbrengen, ophalen, bandenspanning), maar ook bedragen invoeren in het systeem, etc. 
Ook de ritten die ik heel af en toe klanten van MyWheels laat rijden (en alleen als het uitkomt), zie ik als terechte beloning voor de zorg die ik heb. (proefritje maken, uitleg etc)